Kamu Sağlık Tesisleri Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kamu Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Soru 3) 2013 yılından önce hizmet sunumuna başlamış olan belediye tıp merkezi/poliklinikler hangi mevzuat kapsamında değerlendirilmelidir?

Güncelleme Tarihi: 28/02/2018

Cevap 3) 2013 yılından önce hizmet sunumuna başlamış olan belediye sağlık hizmet sunucuları, 15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ek geçici 2 inci maddesinde yer alan "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren,9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre açılarak faaliyet gösteren tıp/dal merkezleri, C tipi tıp merkezi; poliklinikler B tipi poliklinik olarak kabul edilir. Bu madde yürürlüğe girmeden önce tıp/dal merkezleri ile poliklinikler için Müdürlükçe düzenlenmiş uygunluk belgeleri C tipi tıp merkezi ve B tipi poliklinik ruhsatnamesi ve faaliyet izin belgesi olarak kabul edilir." hükmü doğrultusunda değerlendirilir.