Kamu Sağlık Tesisleri Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kamu Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Soru 16 )Hizmet alımı kapsamında Kanun Hükmünde Kararname gereği ihraç edilen sağlık personelinin belediye bünyesindeki sağlık tesisinde çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hususunda;

Güncelleme Tarihi: 27/02/2018

Soru 16) Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamelerde ihraç edilen kamu personellerine ilişkin olarak; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyeceklerine dair hüküm bulunması hasebi ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde çalışamayacakları, bu kapsamda da belediye sağlık kuruluşları da resmi sağlık kuruluşları olarak kabul edildiğinden, ihraç edilen sağlık personelleri belediyeye ait sağlık kuruluşlarında çalışamayacaklardır.