Kamu Sağlık Tesisleri Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kamu Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Soru 15)Hekim çalıştırılmaksızın hemşire, sağlık memuru gibi sağlık personeliyle belediye bünyesinde enjeksiyon, pansuman gibi basit işlemlerin yapılamayacağı hususunda;

Güncelleme Tarihi: 27/02/2018

Cevap 15)Belediyenin norm kadrosunda, sağlık tesisinde görev yapacak sağlık personeli olması durumunda sağlık tesisi açıp işletebilmekte olduğundan, belediye tarafından sağlık personeli istihdam edilerek enjeksiyon, pansuman ve tansiyon benzeri hizmetler için; buna göre revir kapsamında düşünülürse; revir, rutin sağlık hizmeti verilen sağlık kuruluşu olmayıp sadece acil durumlar için gerekli ilaç ve malzemelerin bulunduğu ve gerekli mekanın oluşturulduğu birim niteliğindedir. Revirde sadece acil durumlar için basit nitelikte işlemin yapılabilecek yerler olması sebebiyle ve ülkemizdeki hekim ihtiyacı dikkate alındığında hekim bulundurulmasına lüzum olmadığı, ancak istenmesi halinde bir hemşire bulundurulabileceği, Hemşirelik Yönetmeliğinde hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiş bulunmakta olup, hemşireler, tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulayabilmekte, yazılı olarak verilen ( dış merkezde) tedavilerin hasta kayıt formunda belirtilerek (tanı ve tedavi protokolleri çerçevesinde; tedaviyi planlayan doktor, muayene yeri, doz ve ilacın veriliş yolu gibi) uygulayabilmektedirler. Belediye bünyesindeki sağlık hizmet sunumu kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.