Kamu Sağlık Tesisleri Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kamu Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Soru 12)Belediye bünyesinde çalışan hekim ve/veya diğer sağlık personeli hizmet alımı veya norm kadroda çalışıyorsa, bu personelin aynı zamanda özel sağlık kuruluşlarında da çalışıp çalışamayacağı hususunda;

Güncelleme Tarihi: 27/02/2018

Cevap 12)1219 sayılı Kanun’un 12 inci maddesinde hekimlerin ikinci fıkranın her bir bendi kapsamında olmak kaydıyla çalışma şekilleri ve yerler düzenlenmiştir. Belediye sağlık kuruluşlarının da resmi sağlık kuruluşu olarak kabul edilmesi hasebiyle, mezkûr Kanunun 12 nci maddesinin a bendi kapsamında kabul edilerek, bu kuruluşlarda çalışan sağlık çalışanlarının, diğer özel sağlık kuruluşlarında geçici kadroda çalışamamaktadırlar.

Mezkûr hükümler doğrultusunda Belediyelerde norm kadro olarak kabul edilen tabip kadrolarının 657 Devlet Memurları Kanunu Madde 4 ün (b) fıkrasınca değerlendirildiğinde, özel sağlık kuruluşunda çalışılamamaktadır. Ancak, hizmet alımı kapsamında ise çalışabilmektedir.