Kamu Sağlık Tesisleri Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kamu Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Soru 10)Mülkiyeti Belediye ait olan şirket ile hizmet alımı şeklinde çalıştırdığı uzman hekim sayısı norm kadro olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunda;

Güncelleme Tarihi: 27/02/2018

Cevap 10) Belediyelerde norm kadro olarak kabul edilen tabip kadroları 657 Devlet Memurları Kanunu Madde 4 ün (b) fıkrasınca değerlendirilmektedir. -5393 sayılı Belediye Kanunu ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca belediyenin norm kadrosunda, sağlık kuruluşunda görev yapacak hekim ve diğer sağlık personeli olması durumunda açıp işletilebilmektedir.- Yukarıda yer alan 2 inci madde kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, şirket hesabına hizmet sunulmaktadır.(..Sözleşmeli personel olarak, kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve Sartlarla tabip veya uzman tabiplerin; zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları denilmekte olup, belediye kadrosunda yada kadro dışı sözleşmeli hekim çalıştırılabilmektedir.-taşeron çalıştıramaz-)