Kamu Sağlık Tesisleri Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kamu Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Soru 5) Belediye bünyesinde faaliyet gösteren ve poliklinik uygunluk belgesi bulunan sağlık hizmet sunucusu, tıp merkezi olarak ruhsatlandırılabilir mi? Ruhsatlandırılması durumunda hangi tip tıp merkezi olarak ruhsatlandırılması gerekir?

Güncelleme Tarihi: 23/02/2018

Cevap 5) 15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikteki tıp merkezleri kriterlerinin sağlanması ve söz konusu talebin Bakanlığımız tarafından uygun görülmesi durumunda poliklinik uygunluk belgesine sahip sağlık tesisi, tıp merkezine dönüştürülebilir. Tıbbi laboratuvar uzmanı bulunmaması, basit hizmet laboratuvarı şartlarını karşılaması ve sadece kendi hastalarına yönelik olarak 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği’nin ek-9’unda belirtilen testleri çalışması halinde, testi isteyen hekim sorumluluğunda basit hizmet laboratuvarı faaliyet belgesi düzenlenebilir.