Kamu Sağlık Tesisleri Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kamu Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Soru 4) Belediyelerce bir veya daha fazla diş ünitiyle hizmet veren ağız ve diş sağlığı birimleri hangi mevzuat kapsamında ruhsatlandırılır?

Güncelleme Tarihi: 28/02/2018

Cevap 4) Belediye bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti sunucuları, 03.02.2015 tarih ve 29256 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmelidir.