Kamu Sağlık Tesisleri Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kamu Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum Ve Kuruluşlar İle Devlet Üniversitelerinin Birlikte Kullanımı İle İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışması

Güncelleme Tarihi: 15/12/2017

Bakanlığımıza bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinin birlikte kullanımı ve işbirliğine yönelik iş/işlemler halen 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek-9 uncu maddesi ile 16.06.2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum Ve Kuruluşlar İle Devlet Üniversitelerinin Birlikte Kullanımı İle İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütülmekte olup; yönetmelik revizyonu çalışması devam etmektedir.
Söz konusu çalışmalar tamamlandığında “Birlikte Kullanım Protokol Örneği” revize edilerek yayınlanacaktır