Kamu Sağlık Tesisleri Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kamu Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği Çalışması

Güncelleme Tarihi: 15/12/2017

“Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği” taslak çalışmalarımız halen devam etmekte olup;663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında Bakanlık Makamından alınan 01/11/2013 tarih ve 36089 sayılı Onay ile 19/07/2017 tarih ve 020-1527 sayılı Onaya istinaden düzenlenmiş olan tüm geçici ruhsat belgeleri bahse konu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip ruhsat belgeleri düzenleninceye kadar geçerlidir.